Zestawienie rekordowych danych o zjawiskach pogodowych


Zapis rozpoczął się 15 wrzesień 2011. Poniższa tabela pokazuje zestawienie rekordowych danych zarejestrowanych od tego czasu.
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
Najwyższa odnotowana temperatura 30.0 °C o 08:46, dnia:07- 04-2019
Najniższa odnotowana temperatura -28.4 °C o 05:50, dnia:07- 01-2017
     
Maksymalna odczuwana temperatura 72.0 °C o 08:46, dnia:07- 04-2019
Minimalna oczuwalna temperatura -210.5 °C o 07:09, dnia:04- 05-2019
     
Najwyższy faktor ciepła 33.0 °C o 08:46, dnia:07- 04-2019
Najniższy czynnik chłodzenia -28.4 °C o 05:50, dnia:07- 01-2017
Najwyższa temp. punktu rosy 20.0 °C o 08:46, dnia:07- 04-2019
Najniższa temp. punktu rosy -40.3 °C o 12:23, dnia:07- 04-2019
     
Najwyższa wilgotność 100 % o 03:49, dnia:04- 07-2011
Najniższa wilgotność 10 % o 15:41, dnia:29- 04-2014
     
Największy, dobowy gradient temp. 82.1 °C dnia:07- 04-2019
Najmniejszy, dobowy gradient temp. 0.0 °C dnia:05- 08-2013
OPADY
Największy opad deszczu 125.6 mm/hr o 16:06, dnia:24- 05-2014
Największy opad w ciągu godziny 385.2 mm o 12:46, dnia:11- 12-2015
Największy opad dzienny 9813.9 mm dnia:04- 05-2019
Największy opad w miesiącu 9817.2 mm maj 2019
Najdłuższy okres bez deszczu 20 dni od dnia:04- 08-2013
Najdłuższy okres deszczowy 13 dni od dnia:26- 12-2014
WIATR
Najsilniejszy, odnotowany szkwał 45.4 km/h o 03:11, dnia:11- 03-2019
Najsilniejszy wiatr [śr. z 10 min.] 1.11E3 km/h o 07:09, dnia:04- 05-2019
Windrun 6268.1 km dnia:24- 05-2017
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE
Najniższe ciśnienie 941.0 hPa o 23:02, dnia:24- 06-2018
Najwyższe ciśnienie 1043.8 hPa o 10:25, dnia:23- 02-2019